Ống gió vào cổ góp hút Kia K165 K3000 Frontier140 0K43A13347

Hits: 45

0K43A13347

0K43A13347-kia-k165-k190-k3000-k2700-k15-f125-f140-k200-k250-0919923886-thacotruonghai-hanamauto Tên hàng: Ống gió vào cổ góp hút Kia K165 K3000 Frontier140
Mã số: 0K43A13347
Loại xe: K3000 K165
Liên hệ: 0919923886 Thương hiệu: KIA

974704E000 281734A800 281304E510 0K60C13330C 0K60B60813A 0K60B60276B 0K43F13360A 0K61A13360A 0K60N13340A 0K60N13334 0K60N13347A 0K43A13347 282104E510

Phụ tùng khác