Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Foton Auman C160 Aumark450 1B20037600013

1B20037600013-fotonauman-auman-c160-c1500-c34-c300-d300-d240-c2400-0919923886-phutungoto-thacotruonghai-hanamauto
1B20037600013-fotonauman-auman-c160-c1500-c34-c300-d300-d240-c2400-0919923886-phutungoto-thacotruonghai-hanamauto Tên hàng: Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Foton Auman C160 Aumark450
Mã số: 1B20037600013
Loại xe: C160
Liên hệ: 0919923886 Thương hiệu: Foton Auman

1B20037600013 1B16937600006 E049301000184 1B20037600013 T75201001A GB9387 L0376040007A0 E049366000009 612600090792 T65202005A T65202005 D3110432 T752030054 T752030028 AZ1500090132 1B24237600004

Phụ tùng khác