Cảm biến báo nước dưới lọc dầu Kia K3000 K165 K2700 K190 0K60C23430A

Hits: 60

0K60C23430A

0K60C23430A-kia-k165-k190-k3000-k2700-k15-f125-f140-k200-k250-0919923886-thacotruonghai-hanamauto Tên hàng: Cảm biến báo nước dưới lọc dầu Kia K3000 K165 K2700 K190
Mã số: 0K60C23430A
Loại xe: K2700 K3000
Hotline: 0919923886 Thương hiệu: KIA Frontier

0K60B64324 846404EAA0

Phụ tùng khác