Bạc đạn bi tê Foton Ollin450A Ollin700B Ollin700C 986813


986813

986813-ollin198-ollin250-ollin500b-ollin700b-ollin450a-ollin345a-ollin800a-ollin950a-ollin900b-aumark198-aumark250-aumark500a-0919923886-thacotruonghai-hanamauto Tên hàng: Bạc đạn bi tê Foton Ollin450A Ollin700B Ollin700C
Mã số: 986813
Loại xe: 700B 700C
Liên hệ: 0919923886 Thương hiệu: Foton Ollin

JC528T21601220 66502050B3 68NT4852F2 986813OL 986813 653L0020A5 653L0020 523L0040A2 0501218721 6T120L0040 646L0040A1

Phụ tùng khác