Phương thức vận chuyển hàng hóa

  1. Giao hàng trực tiếp tại cửa hàng
  2. Vận chuyển bằng xe khách
  3. Vận chuyển bằng Bưu điện