Hướng dẫn thanh toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

  1. Thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng
  2. Thanh toán bằng chuyển khoản qua các ngân hàng sau:
  • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam